Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
W tym dokumencie zebraliśmy wszystkie istotne informacje na temat korzystania przez nas z informacji na Twój temat, czyli danych osobowych oraz przynależnych Państwu praw

 1. Kto jest administratorem?

Ewa Kumorek, prowadząca działalność gospodarczą jako Ewa Kumorek-Fedor Fedor Consulting, NIP 8691750468

 1. Jak skontaktować się z Administratorem?

Kontakt jest możliwy:

 • listownie, pisząc na adres:
  Ewa Kumorek-Fedor Fedor Consulting
  ul. Drawska 16 D/23
  02-202 Warszawa
 • mailowo, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@kii.org.pl
 1. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
 • Na potrzeby uczestnictwa w społeczności Klubu Inwestorek Indywidualnych
 • Do przesyłania informacji marketingowych
 • Na potrzeby przesyłania Newsletteru
 • By informować o działalności Klubu Inwestorek Indywidualnych
 1. O jakie przepisy opieramy się korzystając z informacji na Państwa temat?

Zasadniczo bazujemy na RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119 s.1)] i podstawach wymienionych w jego artykule 6 ustępie 1. Każda z podstaw ma zastosowanie tylko do części z posiadanych przez nas informacji na Państwa temat. By być bardziej konkretnym:

 • art. 6 ust. 1 lit. (litera) a – Państwa zgoda, czyli wszędzie tam, gdzie mogą Państwo swobodnie decydować o tym czy w danym momencie pozwolą Fedor Consulting na korzystanie z informacji na Państwa temat.
 • art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Fedor Consulting.
 1. Informacje dotyczące Newsletteru i SMS-ów

W ramach Newsletteru oraz SMS-ów Fedor Consulting przesyła informacje:

 • o swojej bieżącej działalności,
 • dotyczące planowanych i realizowanych projektach (np. webinaria, szkolenia, spotkania itp.),
 • marketingowe i promocyjne (np. o realizowanych szkoleniach, produktach czy usługach),
 • dotyczące działań swoich partnerów, w tym informacje o charakterze marketingowym (np. o konferencjach, wystąpieniach, szkoleniach, produktach czy usługach).

Z otrzymywania Newsletteru lub SMS-ów można zrezygnować z dowolnej chwili. Informacje w ramach SMS-ów lub Newsletteru są przetwarzane:

 • na podstawie zgody;
 • w ramach prawnie uzasadnionego interesu Fedor Consulting, polegającego na promocji swojej działalności.
 1. Informacje dotyczące uczestnictwa w Klubie Inwestorek Indywidualnych

Klub Inwestorek Indywidualnych jest nieformalną społecznością skupioną wokół Fedor Consulting. Przystąpienie do społeczności Klubu jest dobrowolne a dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby przystępującej.

Zgodę na udział w Klubie można wycofać w dowolnym momencie.

 1. Komu ujawniane są Państwa dane?

Dbamy by Państwa dane były chronione i nie trafiały do osób nieuprawnionych. Dostęp do nich mają wyłącznie zweryfikowane przez nas podmioty. Prawo określa takie firmy jako odbiorców danych osobowych, w przypadku Fedor Consulting, korzystamy z usług firm, które dostarczają nam hosting, obsługują wysyłkę naszych maili, dostarczają pocztę mailową albo obsługują naszą infrastrukturę.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa informacje?

Państwa dane osobowe przechowujemy do 3 miesięcy od wycofania zgody na otrzymywanie Newsletteru, informacji marketingowych lub rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Inwestorek Indywidualnych.

 1. Państwa prawa

Mogą Państwo skorzystać z poniższych uprawnień kontaktując się z Fedor Consulting:

 • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych –w przypadku oparcia przetwarzania o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mogą Państwo wyrazić sprzeciw.
 • prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadkach opisanych w prawie mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych w całości lub w części.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach opisanych w art. 18 RODO mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo uzyskać informacje jakie dane na Państwa temat posiada Fedor Consulting, do jakich celów są wykorzystywane, na podstawie jakich przepisów są przetwarzane oraz wystąpić o ich kopię.
 • prawo do przeniesienia danych osobowych – w pewnych sytuacjach mogą Państwo wnieść o wydanie informacji na Państwa temat w odpowiednim formacie, przygotowane do przeniesienia ich do innej firmy. Nie zawsze będzie to jednak możliwe.
 • prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo w każdej chwili poprawiać swoje dane osobowe, jeśli są niekompletne, błędne lub nieaktualne.
 • prawo do wycofania zgody – ilekroć zgodzili się Państwo na przetwarzanie danych przez Fedor Consulting, mogą Państwo ją wycofać w każdym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody nie wpłynie na przetwarzanie Państwa danych przez Fedor Consulting przed jej wycofaniem
 1. Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – na terenie Polski jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy trzeba podać dane osobowe?

Tak, bez ich podania nie ma możliwości otrzymania Newsletteru, informacji marketingowych czy uczestniczenia w Klubie Inwestorek Indywidualnych. Podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym i jest w pełni dobrowolne.

 1. Cookie

Cookie to małe pliki tworzone przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Zazwyczaj zawierają identyfikację strony, z której pochodzą oraz wskazanie „długości życia” ciasteczka.

Fedor Consulting wykorzystuje cookie sesyjne (tymczasowe) oraz stałe:

 • cookie sesyjne przechowywane są do czasu zamknięcia przeglądarki internetowej lub upływu czasu jego obowiązywania,
 • cookie stałe przechowywane są przez dłuższy czas zgodny z podaną „długością życia”, jednak mogą być usunięte przez użytkownika.

Cookie są wykorzystywane do zarządzania sesją oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają analizować sposób wykorzystania aplikacji przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w procesie zmiany funkcjonalności strony.

Fedor Consulting nie wykorzystuje ciasteczek do przechowywania informacji pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika.

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry