Rada ekspertów / zarząd

Ewa Kumorek-Fedor

Przewodnicząca Rady Ekspertów. Inicjatorka, założycielka prezes Klubu Inwestorek Indywidualnych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży mediów i rynku kapitałowym. Stworzyła od podstaw dział szkoleń i konferencji w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej”. W latach 2005-2012 kierownik a następnie dyrektor działu konferencji i szkoleń Presspubliki kierująca pracą kilkunastoosobowego zespołu. W 2012 r. dyrektor zarządzający w Instytucie Rynku Kapitałowego z Grupy Kapitałowej GPW S.A. W latach 2012-2013 dyrektor marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.W latach 2013-2020 prowadziła działania komunikacyjne, zarządzała sytuacjami kryzysowymi oraz odpowiadała za relacje inwestorskie dla m.in. Polnord S.A, GPW S.A. , CFA Society Poland, Złota 44, Blue City, Grupa Jarczyński, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii. W latach 2015-2017 rzecznik prasowy Polnord S.A. Ukończyła kurs maklera papierów wartościowych, kurs analityka giełdowego oraz szkolenia z zakresu autoprezentacji w mediach. Współtwórca wielu projektów edukacyjnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.


Prof. dr hab. Krzysztof Borowski

Jest absolwentem Wydziału Fizyku Uniwersytetu Warszawskiego, a także kierunków Finanse i rachunkowość oraz Marketing i zarządzanie w Szkole Głównej handlowej oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na SGH. Pracuje na rynku finansowym od początku lat 90. XX w. Swoją karierę rozpoczynał na giełdzie meksykańskiej w Grupo Monroy, a następnie kontynuował na parkietach giełd Europejskich, w tym na GPW w Warszawie. Obecnie zatrudniony jest w Narodowym Banku Polskim oraz w Szkole Głównej Handlowej, na której prowadzi wykłady m.in. z Bankowości inwestycyjnej, Analizy technicznej i fundamentalnej, Finansów behawioralnych, Inwestycji alternatywnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. Wcześniej wykładał również na trzech uniwersytetach europejskich. Autor i współautor 17 monografii oraz ok. 150 artykułów naukowych, a także kilkudziesięciu tysięcy analizy technicznych i fundamentalnych sporządzonych dla klientów banków inwestycyjnych i biur maklerskich, dla których pracował. Prowadzi webinary z analizy technicznej dla Pulsu Biznesu oraz bierze udział w comiesięcznej „Loży” Gazety Giełdy „Parkiet”. W 2013 r. otrzymał nagrodę dla najlepszego analityka technicznego, przyznaną przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.


Jarosław Grzywiński

Ekspert ds. Rynków Kapitałowych Business Centre Club, Prezes Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansów. Pełnił funkcję Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wiceprezesa Rady Giełdy, był dyrektorem wBoard of Directors jednej z największych platform equity trading AQUIS Exchange, z siedzibą w Londynie. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Regulacji & Corporate Governance Rady Giełdy. Pełnił także funkcję International Partner w jednej z największych globalnych firm prawniczych Chadbourne & Parke. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz doradca zarządów w procesach IPO oraz projektach inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, prawie spółek handlowych, a także w organizacji finansowania spółek oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradza Klientom w zakresie przygotowania spółek przed IPO, relacji inwestorskich, prawa rynków kapitałowych, kwestiach regulacyjnych związanych z infrastrukturą rynku kapitałowego, organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w różnych jurysdykcjach. Doradza również w zakresie emisji obligacji, restrukturyzacji zobowiązań finansowych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne. Ma szereg doświadczeń w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych oraz doradztwa w procesach IPO, zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych (Nasdaq Nordic,London Stock Exchange, Hongkong Stock Exchange, Frankfurter Boerse).


Grzegorz Łętocha

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 154. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie PZU (TFI PZU S.A., a następnie również w PZU Asset Management S.A.), gdzie w okresie 2000-2007 zatrudniony był m.in. na stanowiskach analityka oraz zarządzającego funduszami, a następnie kierował Departamentem Rozwoju Produktów. W latach 2007-2013 kierował Departamentem Zarządzania Produktami, a następnie Departamentem Inwestycyjnym w BPH TFI S.A. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Nationale-Nederlanden PTE S.A. (towarzystwa emerytalnego zarządzającego największym OFE), odpowiadając za obszar ryzyka i finansów. W przeszłości pełnił również społeczną funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Związku Maklerów i Doradców. Był członkiem komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych i sędzią sądu giełdowego. Prowadził liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw, inwestowania oraz zarządzania finansami inwestycyjnymi.


Milena Olszewska-Miszuris

ACCA, CFA, FSA Credential-holder, Co-Chair 30% Club Poland, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o.
Milena posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest aktywnym niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a także członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. Na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Jest także trenerką biznesu w EY Academy of Business. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich i była wielokrotnie nagradzana zarówno w kraju jak i za granicą za swoje spostrzeżenia i wyczucie rynkowe.


Maciek Samcik

Polski dziennikarzkomentator ekonomiczny, bloger finansowy. Współzałożyciel homodigital.pl. Bloger, influencer, publicysta, ekonomista, analityk zjawisk finansowych. Właściciel serwisu „Subiektywnie o finansach” (www.subiektywnieofinansach.pl). Od 2009 r. do 2017 r. prowadził blog o tej samej nazwie (Samcik.blox.pl) W latach 1997-2018 dziennikarz finansowy „Gazety Wyborczej” i twórca Ekipy Samcika (grupy dziennikarzy prowadzących działalność interwencyjną). Współtwórca i redaktor dodatku „Gazety Pieniądze”, a później „Pieniędzy Ekstra” (czwartkowe strony finansowe w „Gazecie Wyborczej”). Specjalizuje się w tematyce finansowej. Pisze o giełdzie, ubezpieczeniach, inwestowaniu, bankach i finansach osobistych. Laureat prestiżowych nagród dziennikarskich. W 2005 r. otrzymał nagrodę „Grand Press” w kategorii „dziennikarstwo specjalistyczne”, zaś w 2014 r. – „Grand Press Economy”. W 2013 r. uznany za najlepszego dziennikarza ekonomicznego w konkursie im. Władysława Grabskiego, organizowanym przez NBP. Laureat nagrody specjalnej UOKiK, Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club, a także – jako jedyny w kraju dziennikarz dwukrotnie – nagrody „Heros Rynku Kapitałowego” przyznawanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Finalista nagrody im Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby. Nagradzany też przez branżowe organizacje rynku finansowego. W 2004 r. został wyróżniony przez Związek Banków Polskich nagrodą im. Mariana Krzaka, zaś w 2006 r. otrzymał nagrodę Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dla najlepszego dziennikarza piszącego o tematyce funduszy inwestycyjnych. Autor czterech książek-poradników poświęconych pieniądzom i problemom konsumentów: „Przewodnika po domowych finansach” (2010 r.), „Jak inwestować i pomnażać oszczędności” (2012 r. oraz 2014 r.), „100 potwornych opowieści o pieniądzach” (2014 r.) oraz „Moje pierwsze kieszonkowe” (2016 r.). Pochodzi z Poznania. Z wykształcenia ekonomista, absolwent tamtejszej Akademii Ekonomicznej. Poza finansami interesuje się fotografią, historią najnowszą Polski, tenisem


Andrzej Stec

Redaktor naczelny w Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz z-ca Redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku, najpierw jako inwestor, później makler, a następnie dziennikarz i redaktor dzienników gospodarczych. Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, a od 2016 r. pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. W Gremi Media zarządza największym w kraju newsroomem ekonomicznym. Wcześniej, od 2000 r. przez siedem lat, dziennikarz działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”. W tym czasie nominowany do nagrody Grand Press oraz uznany „Najlepszym dziennikarzem ubezpieczeniowym 2007 r.” przez Polską Izbę Ubezpieczeniową. Od 2007 r., przez sześć lat redaktor działu Inwestor w ”Pulsie Biznesu”.  Był maklerem BM Banku BPH, a w latach 2010 – 2012 roku – członkiem zarządu, a następnie – Rady w Związku Maklerów i Doradców. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.


Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

Doradca Inwestycyjny. Ma kilkunastoletnie doświadczenie na rynku finansowym. Jest absolwentką Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie współzarządzała portfelem akcyjnym w Amplico PTE S.A., a w latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie z sukcesem zarządzała funduszami akcyjnymi oraz MiŚS. Pełniła także funkcję członka zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta i obsługi konduktorskiej oraz HR. Od kwietnia 2016 jest Partnerem Zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi oraz realizację strategii inwestycyjnej obszaru Equity. W okresie 2008 – 2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Była członkiem rad nadzorczych następujących spółek (w wielu z nich pełniąc również funkcję członka komitetu audytu): PKP Intercity S.A., Famur S.A., Zamet Industry S.A., PGO S.A., Pemug S.A., FAMAK S.A., FPM S.A., NiUW Glinik sp. z o.o., Śrem S.A., Kopex S.A., ZBM sp. z o.o., Pioma Odlewnia sp. z o.o. oraz członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi.


Marek Zuber

Ekonomistaanalityk rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, oraz Główny Ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych w SGH oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Równolegle od 2002 roku prowadzi działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest także inwestorem. Zasiada lub zasiadał w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Eurocash. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”. Był także między innymi członkiem Zespołu do Spraw Reformy Służby Zdrowia przy ministrze Zbigniewie Relidze i doradcy do spraw zdrowia prezydenta Lecha Kaczyńskiego Tomaszu Zdrojewskim. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach.

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry