Rada ekspertów / zarząd

Ewa Kumorek-Fedor

Przewodnicząca Rady Ekspertów. Inicjatorka, założycielka prezes Klubu Inwestorek Indywidualnych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży mediów i rynku kapitałowym. Stworzyła od podstaw dział szkoleń i konferencji w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej”. W latach 2005-2012 kierownik a następnie dyrektor działu konferencji i szkoleń Presspubliki kierująca pracą kilkunastoosobowego zespołu. W 2012 r. dyrektor zarządzający w Instytucie Rynku Kapitałowego z Grupy Kapitałowej GPW S.A. W latach 2012-2013 dyrektor marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.W latach 2013-2020 prowadziła działania komunikacyjne, zarządzała sytuacjami kryzysowymi oraz odpowiadała za relacje inwestorskie dla m.in. Polnord S.A, GPW S.A. , CFA Society Poland, Złota 44, Blue City, Grupa Jarczyński, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii. W latach 2015-2017 rzecznik prasowy Polnord S.A. Ukończyła kurs maklera papierów wartościowych, kurs analityka giełdowego oraz szkolenia z zakresu autoprezentacji w mediach. Współtwórca wielu projektów edukacyjnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.


Jarosław Grzywiński

Ekspert ds. Rynków Kapitałowych Business Centre Club, Prezes Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansów. Pełnił funkcję Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wiceprezesa Rady Giełdy, był dyrektorem wBoard of Directors jednej z największych platform equity trading AQUIS Exchange, z siedzibą w Londynie. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Regulacji & Corporate Governance Rady Giełdy. Pełnił także funkcję International Partner w jednej z największych globalnych firm prawniczych Chadbourne & Parke. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz doradca zarządów w procesach IPO oraz projektach inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, prawie spółek handlowych, a także w organizacji finansowania spółek oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradza Klientom w zakresie przygotowania spółek przed IPO, relacji inwestorskich, prawa rynków kapitałowych, kwestiach regulacyjnych związanych z infrastrukturą rynku kapitałowego, organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w różnych jurysdykcjach. Doradza również w zakresie emisji obligacji, restrukturyzacji zobowiązań finansowych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne. Ma szereg doświadczeń w zakresie przygotowania prospektów emisyjnych oraz doradztwa w procesach IPO, zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych (Nasdaq Nordic,London Stock Exchange, Hongkong Stock Exchange, Frankfurter Boerse).


Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult. Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów, rynku kapitałowego, corporate governance i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od blisko 30 lat, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2009-2016 roku była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.


Grzegorz Łętocha

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktor nauk ekonomicznych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 154. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie PZU (TFI PZU S.A., a następnie również w PZU Asset Management S.A.), gdzie w okresie 2000-2007 zatrudniony był m.in. na stanowiskach analityka oraz zarządzającego funduszami, a następnie kierował Departamentem Rozwoju Produktów. W latach 2007-2013 kierował Departamentem Zarządzania Produktami, a następnie Departamentem Inwestycyjnym w BPH TFI S.A. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Nationale-Nederlanden PTE S.A. (towarzystwa emerytalnego zarządzającego największym OFE), odpowiadając za obszar ryzyka i finansów. W przeszłości pełnił również społeczną funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa Związku Maklerów i Doradców. Był członkiem komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych i sędzią sądu giełdowego. Prowadził liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw, inwestowania oraz zarządzania finansami inwestycyjnymi.


Milena Olszewska-Miszuris

ACCA, CFA, FSA Credential-holder, Co-Chair 30% Club Poland, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o.
Milena posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest aktywnym niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a także członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. Na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Jest także trenerką biznesu w EY Academy of Business. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich i była wielokrotnie nagradzana zarówno w kraju jak i za granicą za swoje spostrzeżenia i wyczucie rynkowe.


Maciek Samcik

Polski dziennikarzkomentator ekonomiczny, bloger finansowy. Współzałożyciel homodigital.pl. Bloger, influencer, publicysta, ekonomista, analityk zjawisk finansowych. Właściciel serwisu „Subiektywnie o finansach” (www.subiektywnieofinansach.pl). Od 2009 r. do 2017 r. prowadził blog o tej samej nazwie (Samcik.blox.pl) W latach 1997-2018 dziennikarz finansowy „Gazety Wyborczej” i twórca Ekipy Samcika (grupy dziennikarzy prowadzących działalność interwencyjną). Współtwórca i redaktor dodatku „Gazety Pieniądze”, a później „Pieniędzy Ekstra” (czwartkowe strony finansowe w „Gazecie Wyborczej”). Specjalizuje się w tematyce finansowej. Pisze o giełdzie, ubezpieczeniach, inwestowaniu, bankach i finansach osobistych. Laureat prestiżowych nagród dziennikarskich. W 2005 r. otrzymał nagrodę „Grand Press” w kategorii „dziennikarstwo specjalistyczne”, zaś w 2014 r. – „Grand Press Economy”. W 2013 r. uznany za najlepszego dziennikarza ekonomicznego w konkursie im. Władysława Grabskiego, organizowanym przez NBP. Laureat nagrody specjalnej UOKiK, Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club, a także – jako jedyny w kraju dziennikarz dwukrotnie – nagrody „Heros Rynku Kapitałowego” przyznawanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Finalista nagrody im Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby. Nagradzany też przez branżowe organizacje rynku finansowego. W 2004 r. został wyróżniony przez Związek Banków Polskich nagrodą im. Mariana Krzaka, zaś w 2006 r. otrzymał nagrodę Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dla najlepszego dziennikarza piszącego o tematyce funduszy inwestycyjnych. Autor czterech książek-poradników poświęconych pieniądzom i problemom konsumentów: „Przewodnika po domowych finansach” (2010 r.), „Jak inwestować i pomnażać oszczędności” (2012 r. oraz 2014 r.), „100 potwornych opowieści o pieniądzach” (2014 r.) oraz „Moje pierwsze kieszonkowe” (2016 r.). Pochodzi z Poznania. Z wykształcenia ekonomista, absolwent tamtejszej Akademii Ekonomicznej. Poza finansami interesuje się fotografią, historią najnowszą Polski, tenisem


Andrzej Stec

Redaktor naczelny Bankier.pl. Do grudnia 2023 roku zarządzał newsroomem ekonomicznym w Gremi Media, gdzie od 2012 roku był redaktorem naczelnym Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz z-ca Redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej„.
Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku, najpierw jako inwestor, później makler, a następnie dziennikarz i redaktor dzienników gospodarczych. Od 2000 r. przez siedem lat, dziennikarz działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”. W tym czasie nominowany do nagrody Grand Press oraz uznany „Najlepszym dziennikarzem ubezpieczeniowym 2007 r.” przez Polską Izbę Ubezpieczeniową. Od 2007 r., przez sześć lat redaktor działu Inwestor w ”Pulsie Biznesu”.  W 2022 roku został laureatem konkursu im. Władysława Grabskiego w kategorii Najlepszy wywiad, a w listopadzie 2023 r. Rada Programowa Kongresu Gospodarki Elektronicznej przyznała mu tytuł Dziennikarza roku. Był maklerem BM Banku BPH, a w latach 2010 – 2012 roku – członkiem zarządu, a następnie – Rady w Związku Maklerów i Doradców. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.


Marek Zuber

Ekonomistaanalityk rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, oraz Główny Ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych w SGH oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Równolegle od 2002 roku prowadzi działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest także inwestorem. Zasiada lub zasiadał w wielu radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Eurocash. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”. Był także między innymi członkiem Zespołu do Spraw Reformy Służby Zdrowia przy ministrze Zbigniewie Relidze i doradcy do spraw zdrowia prezydenta Lecha Kaczyńskiego Tomaszu Zdrojewskim. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach.

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry