Formularz zapisu do klubu

Do Klubu Inwestorek Indywidualnych („Klub”) mogą być przyjęte osoby pełnoletnie płci żeńskiej. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne. Klub jest organizacją nieformalną, nieposiadającą osobowości prawnej, koordynowaną przez Ewa Kumorek-Fedor, Fedor Consulting, Ul. Drawska 16 d/23, 02-202 Warszawa, NIP 869-175-04-68 W celu przystąpienia do Klubu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu email.

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry