Klub Inwestorek Indywidualnych


okładka-business-magazine

Okładka Business Magazine

Kobiety Biznesu 2022 Klubu Inwestorek Indywidualnych

Miło nam poinformować, że Ewa Kumorek-Fedor otrzymała nagrodę w kategorii:

Inspirująca Osobowość Biznesu

W konkursie XVI Polish Businesswomen & Life
magazynu „Businesswomen & Life”

Dla kogo powstał Klub Inwestorek Indywidualnych?


Dla kobiet działających z sukcesami w obszarze inwestycji, ekonomii, biznesu i finansów, które chcą stworzyć dla innych kobiet strefę wsparcia, mentoringu i edukacji w zakresie działań na rynku kapitałowym, finansowym i pozagiełdowym.

Dla przedsiębiorczyń rozwijających własny biznes, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów osobistych i inwestycji poprzez wysokiej jakości edukację, kontakt z wybitnymi praktykami oraz inspirację najlepszymi wzorcami.

Dla kobiet zainteresowanych budowaniem własnej niezależności finansowej.

Dla kobiet zainteresowanych budową relacji i aktywną wymianą doświadczeń w powyższych dziedzinach.

Nasze cele:


  • Edukowanie poprzez dostęp do najnowszej wiedzy, kontakt z ekspertami i stworzenie przestrzeni do nauki, integracji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania relacji
  • Inspirowanie kobiet do aktywnego podejmowania decyzji w obszarze inwestowania i zabezpieczenia przyszłości
  • Wspieranie przedsiębiorczości kobiet i rozwijanie ich kompetencji w zakresie bezpiecznego lokowania pieniędzy i prowadzenia biznesu
  • Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do nauki, integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji zawodowych i osobistych.

O nas


Klub Inwestorek Indywidualnych to inicjatywa, która odpowiada na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych, a jednocześnie dostrzega konieczność pokonywania barier, jakie wciąż przed nimi stoją. Ma na celu promowanie i kształtowanie kompetencji inwestorskich wśród kobiet oraz wspieranie ich odważnych i zrównoważonych działań biznesowych zgodnie ze światowym trendem ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny). 

Naszą misją jest edukacja finansowa oraz budowanie wśród kobiet postaw przedsiębiorczych, inspirowanie i wspieranie ich do rozwijania własnych firm i niezależności finansowej. Będziemy także, zgodnie z duchem czasu, podnosić społeczną świadomość znaczenia równości płci oraz działać na rzecz zwiększania szans i możliwości, jakie niosą talenty kobiet w inwestowaniu i biznesie.

Nasze działania


Szkolenia, seminaria i warsztaty w dwóch głównych nurtach –finansów osobistych i inwestowania oraz przedsiębiorczości i rozwijania własnego biznesu z wykorzystaniem najnowszych trendów i wiedzy eksperckiej

Konsultacje ze stałą grupą ekspertów Klubu, na których uczestniczki projektu będą miały możliwość zdobycia wiedzy na temat rynku finansowego oraz możliwości lokowania oszczędności poprzez inwestycje na giełdzie i w innych obszarach takich jak m.in. nieruchomości, dobra luksusowe, rynek sztuki

Wymiana doświadczeń i budowa relacji zawodowych podczas spotkań Klubu

Przewodnicząca rady ekspertów


Ewa Kumorek-Fedor

Założycielka, CEO Klubu Inwestorek Indywidualnych

Rada ekspertów


Jarosław Grzywiński

Ekspert ds. Rynków Kapitałowych Business Centre Club, Prezes Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansów

Grzegorz Łętocha

 Członek zarządu Nationale-Nederlanden PTE

Milena Olszewska-Miszuris

ACCA, CFA, FSA Credential-holder, Co-Chair 30% Club Poland

Maciek Samcik

Polski dziennikarz i komentator ekonomiczny, bloger finansowy

Andrzej Stec

Redaktor naczelny w Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz z-ca Redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult

Marek Zuber

Ekonomista i analityk rynków finansowych

Media o nas


Kobiety biznesu pytają: jak zostać inwestorkami? W erze wysokiej inflacji bez tego ani rusz.

Źródło: SUBIEKTYWNIEOFINANSACH.PL

Eksperci Klubu Inwestorek Indywidualnych o inwestowaniu w czasach inflacji

Źródło: STREFABIZNESU.PL

Klub Inwestorek Indywidualnych przyznał tytuły Kobieta Biznesu 2022 roku

Źródło: STREFABIZNESU.PL

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry