Czas na kobiety w polskiej gospodarce –
role, problemy, perspektywy okiem czołowych postaci
biznesu, nauki i mediów

Listopad 2021 r. | Raport

Ewa Kumorek-Fedor

CEO
Klub Inwestorek Indywidualnych

Wstęp

Przekazuję Państwu pierwszą publikację przygotowaną przez Klub Inwestorek Indywidualnych, która powstała w listopadzie 2021 roku w odpowiedzi na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych i na najwyższych stanowiskach zarządczych – a jednocześnie wciąż zauważalne bariery, jakie przed nimi stoją.

Niniejsze opracowanie to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, gdzie leży przyczyna ogromnych dysproporcji, mimo wiedzy, talentu i sprzyjających okoliczności, które wciąż dzielą pozycje zawodowe kobiet i mężczyzn.

Misją Klubu jest więc edukacja finansowa, budowanie wśród kobiet postaw przedsiębiorczych, inspirowanie ich do rozwijania własnych firm i niezależności finansowej. Będziemy także, zgodnie z duchem czasu, podnosić społeczną świadomość znaczenia równości płci oraz działać na rzecz zwiększania szans i możliwości, jakie niosą talenty kobiet w inwestowaniu i biznesie.

Kobiety w biznesie od wielu lat odgrywają kluczową rolę i udowadniają, że znakomicie odnajdują się na najważniejszych stanowiskach niezależnie od rozmiaru firmy czy branży. Nie tylko z sukcesami zajmują się efektywnym prowadzeniem podmiotów gospodarczych. Same tworzą także nowe rozwiązania, stymulują rozwój i – co niezwykle ważne – stanowią inspirację, pozwalając innym również odnieść osobisty i biznesowy sukces. Kobiety w gospodarce są wobec tego niezaprzeczalną siłą, która z każdym dniem nabiera coraz większego znaczenia. Jednak, mimo że w ciągu ostatnich lat mogliśmy zaobserwować w Polsce wzrost znaczenia kobiet w biznesie, to jest on nadal niewystarczający. Chcąc zgłębić przyczyny takiego stanu rzeczy, postanowiłam zwrócić się o komentarz do kluczowych i inspirujących postaci biznesu, nauki i mediów zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Zadałam im na następujące pytania:

  • Jakie są Pani/Pana spostrzeżenia na temat obecności kobiet w polskiej gospodarce, szczególnie na najwyższych stanowiskach i/lub w roli inwestorek?
  • Jakie widzi Pani/Pan powody takiej sytuacji z własnych obserwacji, branży, środowiska?
  • Jak moglibyśmy lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce?

Otrzymałam 33 wypowiedzi od osób zajmujących eksponowane stanowiska w dużych i średnich firmach, od właścicielek i właścicieli podmiotów gospodarczych, naukowców i naukowczyń, analityków i analityczek. Swoją opinią podzieliło się tu 20 kobiet i 13 mężczyzn. Warto wspomnieć, że są wśród nich osoby związane z międzynarodowymi korporacjami, prowadzące własną działalność gospodarczą, przedstawiciele giełdy i mediów. To sprawia, że obraz sytuacji kobiet w polskiej gospodarce został tu naświetlony z różnych punktów widzenia.

Jakie wnioski płyną z komentarzy, które udało się tu zebrać? Należy je podzielić na trzy grupy, nawiązujące do wspomnianych wyżej pytań i dotyczące: aktualnej sytuacji, jej przyczyn oraz sposobów na jej zmianę.

Jestem jednak przekonana, że te 33 głosy to zaledwie dobry początek, zalążek zmiany, której potencjał jest nie do oszacowania, a Klub Inwestorek Indywidualnych już wkrótce stanie się przyjazną przestrzenią, w której będą mogły wybrzmieć tych głosów setki lub tysiące. Przede wszystkim kobiet – tych, które już osiągnęły sukces i chcą poprzez mentoring wspierać inne kobiety, a także tych, które dopiero zaczynają swoją drogę w biznesie i potrzebują wsparcia. Jednak nie zamykamy się we własnym kręgu – uważam, że jeśli kobiety mają spełniać się w biznesie na równi z mężczyznami, to konieczna jest współpraca, wspólne kształtowanie nowej rzeczywistości, w której wygrani będą wszyscy. Komentarze, które przeczytają Państwo w naszej publikacji, jasno dowodzą, że jest to możliwe, potrzebne i pożądane. Zapraszam do lektury.

Ewa Kumorek-Fedor

Aby pobrać cały raport,
zapisz się do naszego newslettera

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry