Oszczędzanie w trudnych czasach

W ramach działalności Klubu Inwestorek Indywidualnych odbyło się kolejne webinarium, tym razem poświęcone kwestii ratowania pieniędzy w trudnych czasach, a w szczególności w warunkach rekordowo wysokiej inflacji. Rad udzielał uznany dziennikarz i bloger, Maciej Samcik, członek Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych.

LOGO kii.org.pl

Polakom od pewnego czasu najbardziej doskwiera drożyzna. Inflacja, przekraczająca 18 proc. jest najwyższa od ponad dwóch dekad. Podwyżki stóp procentowych dodatkowo obciążają budżety domowe, a także niekorzystnie wpływają na wzrost gospodarczy. Zdaniem Macieja Samcika główne przyczyny inflacji to wojna w Ukrainie i związany z niż wzrost cen surowców energetycznych oraz wzrost oczekiwań inflacyjnych Polaków. Szczególnie dewastująca budżety jest coraz bardziej powszechna akceptacja wysokich cen przez konsumentów. Za tym jednak postępuje rosnąca presja na wysokość wynagrodzeń, mamy więc do czynienia ze spiralą cenowo-płacową. Z kolei firmy bronią się przed wzrostem kosztów płac, podwyższając ceny swoich produktów i usług. Inflacja wywiera negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, w tym zwłaszcza na poziom inwestycji.

W tych warunkach głównym problemem posiadaczy oszczędności jest staranie się o ochronę ich realnej wartości przed inflacją. Przy tak wysokiej jej dynamice w praktyce nie jest możliwa całkowita obrona bez zwiększonego poziomu ryzyka inwestycji. Dla najbardziej ostrożnych posiadaczy oszczędności pewnym wyjściem jest poszukiwanie najbardziej korzystnego oprocentowania lokat. Ono nie w pełni zrekompensuje inflację, ale jest w stanie ograniczyć jej negatywne konsekwencje. Warto także zwrócić uwagę na obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. Dynamika wzrostu cen będzie się zmniejszała, co poprawia opłacalność takiej inwestycji. Warto też zainteresować się inwestycjami w waluty obce, czyli w dolara czy euro oraz instrumenty finansowe denominowane w walutach. Wyceny akcji polskich firm są na dość atrakcyjnym poziomie, więc długoterminowo także mogą być dobrym źródłem ochrony prze inflacją, choć należy zdawać sobie sprawę z ryzyka. Warto wybierać spółki o uznanej marce i pozycji rynkowej, takie jak na rynku amerykańskim przykładowo Coca Cola, ale także firmy nowych technologii szybko rozwijających się. Można to robić korzystając choćby z funduszy typu ETF. Zdaniem Ewy Kumorek-Fedor zawsze warto koncentrować się na dywersyfikacji portfela, co potwierdza przeprowadzona najnowsza dyskusja z Maciejem Samcikiem z Rady Ekspertów Klubu Inwestorów Indywidualnych.

Opracowanie:
Klub Inwestorek Indywidualnych


Kontakt: Ewa Kumorek-Fedor
Tel. 605 110 832 Email: e.fedor@kii.org.pl

Zobacz webinarium

Newsletter


Przystępując do newslettera, otrzymasz dostęp do strefy webinarów, gdzie publikowane są wszystkie filmy z wydarzeń KII.

Przewiń do góry